Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  469  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJ-73-363/2020 Objednáváme na dobírku:1 ks laserables 1220x610 mm LZ-933 šedá/bílá, 1,6mm, mat, exteriér Gravo Tech s.r.o. 30. 06. 2020 1 050 Kč
OBJ-35-380/2020 Objednáváme převzetí a následnou lividaci vyřazených věcí dle seznamu. Klose Jiří 30. 06. 2020 360 Kč
OBJ-10-389/2020 Limo, občerstvení pro návštěvy MANEO, s.r.o. 31. 08. 2020 1 249 Kč
OBJ-40-428/2020 Kurz 5OZPRESG201000, příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonůcspráv. orgánu v řízení o přestupcích (Ing. Libor Preissler) 3.030,- Kč (není plátce DPH) Institut pro veřejnou správu Praha 24. 07. 2020 3 030 CZK
OBJ-73-437/2020 Objednáváme: Překližka protiskuz.bříza "Piškot" DŘEVO TRUST, a.s. 31. 07. 2020 5 363 Kč
OBJ-43-438/2020 Objednáváme u Vás ochranné sítě viz specifikace objednávky Kv.Řezáč, s.r.o. 31. 07. 2020 15 573 Kč
OBJ-22-439/2020 Objednávka opravy poškozeného zařízení vodárny Dolní Dvůr čp. 142 Vodohospodářské služby RT 31. 07. 2020 8 000 Kč
OBJ-22-440/2020 Objednávka odvozu a likvidace kalů z ČOV - Skalní hrad , Dolní Malá Úpa čp. 19 Vodohospodářské služby RT 31. 07. 2020 7 500 Kč
OBJ-51-451/2020 Kniha pro knihovnu Krkonošského muzea: Bednáři včera, dnes a zítra Ing. Jan Šurovský 31. 07. 2020 369 Kč
OBJ-43-463/2020 Objednáváme překlad dopisu do PL Skřivánek s.r.o. 11. 08. 2020 708 Kč
OBJ-73-464/2020 Šroub klempířský nerez 4,5x25 STŘECHY KLINGR s.r.o. 31. 07. 2020 3 081 Kč
OBJDEU-43-26/2020 Objednáváme zhotovení billboardu. Rozměry 5100 x 2400 mm. Projekt: Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011488 Kolarčík Tomáš 30. 09. 2020 15 000 Kč
OBJDEU-43-27/2020 Objednáváme zhotovení pamětní desk. Rozměry 300 x 400 mm. Projekt: Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011488 Kolarčík Tomáš 31. 12. 2022 5 000 Kč
OBJ-73-469/2020 Objednáváme pro "Piškot" ČVÚT:SM fošna 65mm/79/4m, MD fošna 65mm/88/4m Pila Kužel s.r.o. 07. 07. 2020 4 447 Kč
OBJ-38-474/2020 1x kalibrační roztok pro pH 4,01 o objemu 230 ml za 374 Kč (309 Kč bez DPH) https://www.hanna-instruments.cz/kalibracni-roztok-pro-ph-401-ph-230-ml pppp 1x kalibrační roztok pro pH 7,01 o objemu 230ml za 374 Kč (309 Kč bez DPH) https://www.hanna-instruments.cz/kalibracni-roztok-pro-ph-701-230-ml Hanna Instruments Czech s.r.o. 15. 08. 2020 618 Kč
OBJ-48-475/2020 Ilustrace do časopisu KJH č. 8/2020 Oppeltová Renata ak.mal. 17. 08. 2020 600 Kč
OBJ-51-510/2020 Časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae Vol. 83 pro knihovnu KM Vrchlabí Česká zoologická společnost 31. 12. 2020 800 Kč
OBJ-25-512/2020 Objednáváme zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů podpořených z OPPS ČR-PR 2007-2013. Monitorovací zprávy budou vypracovány v souladu s podmínkami programu a požadavky kontrolorů. Regional Development Agency 31. 12. 2020 14 000 Kč
OBJ-48-513/2020 Objednáváme u Vás Nátisky časopisu Krkonoše - Jizerské hory 2020, č. 8-12/2020 TISKÁRNY B.N.B., spol. s r.o. 31. 12. 2020 15 000 Kč
OBJ-51-516/2020 Reprografické služby pro knihovnu KM Vrchlabí Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 31. 08. 2020 24 Kč
OBJ-38-525/2020 Provedení výchovných řezů u 32 stromků v zámeckém parku ve Vrchlabí. Mgr. Miroslav Novotný, DiS. 30. 08. 2020 10 800 Kč
OBJDEU-38-31/2020 Objednáváme u Vás posouzení technických parametrů nově pořizovaných automatických meteostanic se standardy ČHMÚ, příp. WMO, a zhodnocení vzájemné kompatibility stávajících meteorologických datových souborů Správy KRNAP a jejich implementace do jednotné databáze. Na fakturu uveďte: Projekt OPŽP: Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost, č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009044. Matějka Karel, Ing. CSc. 15. 09. 2020 15 000 Kč
OBJDEU-38-46/2020 Lokalita: Velké Tippeltovy Boudy Počet pařezů: 8 Termín zásahu: 8. – 24. 10. 2020 Popis dílčí zakázky: Předmětem této dílčí objednávky z rámcové dohody č. SMLDEU-38-65-2020 je frézování vybraných pařezů a jejich náběhů frézou na pařezy na lokalitě Velké Tippeltovy Boudy a odvoz odfrézované dřevní hmoty na deponie zajišťované zhotovitelem. Celkem se jedná o 8 pařezů, jejich rozpis viz Příloha č.2 - kalkulace, jejich umístění viz Příloha č.3 - ortofoto lokality. Termín zásahu je plánován v období 8. – 24. 10. 2020. Postup frézování: Nejprve proběhne odfrézování pařezu a kořenových náběhů s následným vyhrabáním co největšího podílu odfrézované dřevní hmoty, nakypřená zemina bude použita pro zarovnání terénu. Na místě frézování zůstane co nejmenší podíl odfrézované dřevní hmoty promísené se zeminou. Odfrézování bude provedeno 15 cm pod úroveň terénu, včetně vyčnívajících kořenových náběhů. Úrovní terénu se rozumí povrch okolního terénu mimo terén vyzvednutý kořeny. Odfrézovaná dřevní hmota bude odvezena na deponie, které budou dohodnuty a odsouhlaseny zadavatelem předem. Odfrézovaná hmota bude částečně převážena po nezpevněných površích, zpravidla lučních porostech, které nesmí být poškozeny. Přílohy: Příloha č.1 – umístění lokality Příloha č.2 – kalkulace Příloha č.3 – ortofoto lokality Onderčanin Jan 16. 11. 2020 12 800 Kč
SMLJ-32-826/2020 Smlouva o dílo: Zpracování větrné kalamity včetně přiblížení na OM dle aktuální potřeby ÚP Rezek. Koudelka Petr 21. 10. 2020 31. 12. 2020 199 000 Kč
OBJ-24-778/2020 Objednávka na odstranění revizních závad na objektu Starého polesí - H. M. Ú. 18. Štěpánský Petr 21. 10. 2020 30. 11. 2020 18 797 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  469  >  


Skrýt nabídku