Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  459  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJ-36-666/2020 Objednávka pro ÚP36 Horní Maršov: Doprava kukuřičné siláže Chudý Pavel 15. 09. 2020 30. 09. 2020 20 000 Kč
OBJ-24-667/2020 Objednávka na 3 ks vícetisků PD pro akci TCH Dlouhý Důl - Výrovka. Kubát Jan ing. 15. 09. 2020 30. 09. 2020 1 000 Kč
OBJ-24-668/2020 Objednávka na vícetisky PD pro akce LC U Vodojemu (2 ks), LC Třídomí - Mísečky (2 ks) a TCH Petrovka - Ptačí kámen - Brádlerova bouda (2 ks). Ježek Jiří, Ing. 15. 09. 2020 30. 09. 2020 9 000 Kč
OBJ-24-669/2020 Objednávka na stavební úpravu silážních jam v oborách dle předložené cenové nabídky. Kaván Jiří 15. 09. 2020 31. 10. 2020 34 270 Kč
OBJ-24-670/2020 Objednávka na opravu plotu obory Mladé Buky Sejfy - havárie. Scibior Jósef 15. 09. 2020 20. 10. 2020 13 010 Kč
OBJ-24-671/2020 Objednávka na zhotovení elektro instalace na objektu mobilní buňky (Piškot). Štěpánský Petr 15. 09. 2020 30. 09. 2020 27 380 Kč
OBJ-24-672/2020 Objednávka na zhotovení hromosvodů včetně revize na objektu mobilní buňky (Piškot). Štěpánský Petr 15. 09. 2020 30. 09. 2020 14 015 Kč
OBJDEU-10-37/2020 Objednáváme občerstvení na "workshop projektu MaGICLandscapes, CE897, Interreg Central Europe" F - Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o. 15. 09. 2020 30. 09. 2020 9 000 Kč
SMLJ-33-758/2020 Smlouva o dílo-ochrana lesa ostatní,práce v myslivosti,ostatní pomocné práce na UP Špindl. Mlýn Lú 5 Jakub Procházka 15. 09. 2020 04. 11. 2020 34 560 kč
SMLJ-33-759/2020 Smlouva o dílo-těžba dříví a ochrana lesa na UP Špindl. Mlýn,Lú 4 Horáček Matěj 15. 09. 2020 05. 11. 2020 45 400 kč
SMLDEU-71-38/2016 Rámcová smlouva - poskytování elektronických a hlasových služeb GiTy, a.s. 14. 09. 2020 31. 12. 2020 1 121 250 Kč
SMLJ-38-505/2020 PPK 1214; Vítkovice v Krkonoších Tauchmanová Lenka 14. 09. 2020 30. 11. 2020 4 784 kč
SMLJ-34-751/2020 Smlouva o dílo: Přibližování dřeva železným koněm, pro ÚP Černý Důl. Jaroslav Jerie 14. 09. 2020 15. 12. 2020 160 000 kč
OBJ-35-662/2020 Objednáváme dopravu řezané kukuřice do přezimovací obůrky - ÚP Pec pod Sněžkou. Jiřička Petr 14. 09. 2020 15. 10. 2020 17 000 Kč
OBJ-35-663/2020 Objednáváme řezanou kukuřici - krmení pro zvěř cca 28 tun. Rolnická a.s. Králíky 14. 09. 2020 30. 10. 2020 21 000 Kč
OBJ-35-664/2020 Objednáváme opravu motorové sekačky Alko. MELICHAR CZ s.r.o. 14. 09. 2020 30. 10. 2020 3 000 Kč
SMLJ-33-773/2020 Smlouva o dílo-těžba a přibližování na UP Špindl. Mlýn,Lú 7 Petr Kracík 14. 09. 2020 18. 10. 2020 47 000 kč
SMLDEU-38-54/2020 OPŽP: Obnovný management Krkonošských luk, Dvoračky. FARMA HUCUL, s.r.o. 11. 09. 2020 20. 12. 2023 861 497 Kč
SMLJ-38-420/2020 POPFK 1001; Medvědí B. 1427 Blažek Tomáš 11. 09. 2020 31. 12. 2020 34 656 Kč
SMLDEU-38-112/2020 Smlouva o dílo - Frézování pařezů - lokalita Sklenářovice, dodatek č. 1 Onderčanin Jan 11. 09. 2020 30. 04. 2023 467 616 Kč
SMLJ-35-752/2020 Smlouva o dílo na ÚP Pec pod Sněžkou: 123 - výroba na OM, těžba dříví harvestorovou technologií - 60000. Tlachačová Dagmar 11. 09. 2020 30. 11. 2020 60 000 Kč
OBJDEU-38-32/2020 Na základě Rámcové dohody SMLDEU-38-65/2020 u Vás objednáváme: Popis dílčí zakázky: Předmětem této dílčí objednávky z rámcové dohody č. SMLDEU-38-65-2020 je frézování vybraných pařezů a jejich náběhů frézou na pařezy na lokalitě Přední Struhadla a odvoz odfrézované dřevní hmoty na deponie zajišťované zhotovitelem. Celkem se jedná o 42 pařezů, jejich rozpis viz Příloha č.2 - kalkulace, jejich umístění viz Příloha č.3 - mapa lokality. Termín zásahu je plánován v období 25.8. – 18.9.2020. Postup frézování: Nejprve proběhne odfrézování pařezu s nakládkou odfrézované dřevní hmoty a poté frézování kořenových náběhů s následným vyhrabáním co největšího podílu odfrézované dřevní hmoty, nakypřená zemina bude použita pro zarovnání terénu s maximálním vyvýšením 10 cm nad úroveň terénu pro budoucí slehnutí. Odfrézování bude provedeno 15 cm pod úroveň terénu, včetně vyčnívajících kořenových náběhů. Úrovní terénu se rozumí povrch okolního terénu mimo terén vyzvednutý kořeny. Odfrézovaná dřevní hmota bude odvezena na deponie, které budou dohodnuty a odsouhlaseny zadavatelem předem. Odfrézovaná hmota bude částečně převážena po nezpevněných površích, zpravidla lučních porostech, které nesmí být poškozeny. Lokalita: Přední Struhadla Počet pařezů: 42 Termín zásahu: 25.8. - 18.9.2020 Onderčanin Jan 10. 09. 2020 31. 12. 2020 78 800 Kč
SMLJ-38-729/2020 POPFK 1018; Babí lokalita č. 4 Kocek Oldřich 10. 09. 2020 30. 11. 2020 137 378 Kč
SMLJ-38-734/2020 POPFK 1018; lokalita č. 5 Prkenný Důl Albrechtová Lucie 10. 09. 2020 30. 11. 2020 50 085 Kč
OBJ-24-656/2020 Objednávka na výměnu vchodových dvěří do objektu sociálního zařízení v autokempu ve Špindlerově Mlýně dle předložené cenové nabídky. Olša Jaroslav-Truhlářství 10. 09. 2020 31. 10. 2020 42 882 kČ
Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  459  >  


Skrýt nabídku