Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  436  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJ-24-320/2020 Objednávka na opravu upevnění laviček a košů na odpadky v prostoru zámeckého parku ve Vrchlabí. Olša Jaroslav 25. 05. 2020 15. 06. 2020 16 038 Kč
SMLDEU-38-50/2020 Provedení analýz vzorků povrchových vod dodaných objednatelem v počtu 60 ks v roce 2020 a 100 ks v roce 2021 vždy v dohodnutém rozsahu ukazatelů – pH, CHSK-Cr, BSK 5, N-NO2, N-NH4, N-NO3, N celk., P celk. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Povodí Labe 25. 05. 2020 31. 12. 2021 136 800 Kč
SMLJ-35-330/2020 Smlouva o dílo na ÚP Pec pod Sněžkou: 122 - přibližování dříví - 190000. Hampel Libor 25. 05. 2020 15. 12. 2020 190 000 Kč
SMLJ-35-332/2020 Smlouva o dílo na ÚP Pec pod Sněžkou: 017 ochrana mladých les. por. proti zvěři - 50000, 027 ochrana lesa proti zvěři - 65000, 135 údržba lesní cestní sítě - 20000, 316 údržba turistických chodníků - 10000, 155 úklid klestu - 10000. lucky systems s.r.o. 25. 05. 2020 30. 11. 2020 155 000 Kč
OBJ-48-326/2020 Objednáváme ilustrace do KJH č. 6/2020 Oppeltová Renata ak.mal. 25. 05. 2020 12. 06. 2020 700 Kč
SMLJ-30-291/2020 Rámcová dohoda ÚP Horní Maršov Lú 1,2,3,4 - přibližování vyvážecím traktorem Hampel Libor 22. 05. 2020 31. 12. 2020 544 100 Kč
SMLJ-30-292/2020 Rámcová dohoda ÚP Horní Maršov Lú 5,6,7 - přibližování vyvážecím traktorem Hampel Libor 22. 05. 2020 31. 12. 2020 681 400 Kč
SMLDEU-30-46/2020 Smlouva o dílo - Příprava monitoračních ploch - č. Západní Krkonoše číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201 Petr Martínek 22. 05. 2020 30. 06. 2020 168 500 Kč
OBJ-73-323/2020 Oprava rozvodu stlačeného vzduchu DOST s.r.o. 22. 05. 2020 09. 06. 2020 1 116 Kč
SMLDEU-38-43/2020 O dílo; vypracování odborné studie „Dendrochrono-logická a dendrogeomorfologická studie ekosystému původní krkonošské horské smrčiny na modelové lokalitě Jelenka“ a vypracování závěrečné zprávy Výzkumný ústav Silva Taroucy 21. 05. 2020 31. 12. 2022 268 000 Kč
OBJ-71-309/2020 Objednáváme u Vás 2x maintenance pro sw. Magnet Field pro GPS na 12 měsíců. TOPGEOSYS s.r.o. 21. 05. 2020 31. 05. 2020 14 000 Kč
SMLJ-36-319/2020 Smlouva o dílo na ÚP36 Horní Maršov : Asanace kůrovcové hmoty - odkorňování Jan Havrda 21. 05. 2020 31. 12. 2020 199 000 Kč
OBJ-40-310/2020 Objednávka publikací: 1. Správní řád, Přestupky, ÚZ 1336 2. Zemědělství, Lesnictví, ÚZ 1333 (pro Ing. Libora Preisslera) Cena celkem s DPH: 445,- Kč Internet-Handel s.r.o. 21. 05. 2020 21. 05. 2020 445 Kč
SMLJ-32-321/2020 Smlouva o dílo: Přibližování dříví koňským potahem dle aktuální potřeby ÚP Rezek. Jon Petr 21. 05. 2020 30. 11. 2020 198 000 Kč
SMLJ-32-322/2020 Smlouva o dílo: Těžba dřeva nahodilá, kůrovcová a odkacování nemovitostí včetně přiblížení na OM dle aktuální potřeby ÚP Rezek. Hanuš Zdeněk 21. 05. 2020 30. 11. 2020 396 000 Kč
OBJ-24-312/2020 Objednávka na opravu komínů na objektu Velká Úpa 25 (ubytovna). Scibior Jósef 21. 05. 2020 30. 06. 2020 8 400 Kč
OBJ-24-313/2020 Objednávka na opravu ÚT na objektu Janské Lázně 292 na základě rámcové smlouvy SMLDEU 24-52/2019 - havárie. Zapadlo Petr Ing. 21. 05. 2020 10. 06. 2020 8 130 Kč
OBJ-24-314/2020 Objednávka na opravu elektrické instalace na objektu D. Malá Úpa 96 dle rámcové smlouvy SMLDEU 24-46/2018 Štěpánský Petr 21. 05. 2020 30. 06. 2020 15 784 Kč
OBJ-24-315/2020 Objednávka na práce spojené s odstraněním havárie topné soustavy v č.p. 389 ve Vrchlabí VH - stavební práce, s.r.o. 21. 05. 2020 30. 05. 2020 5 940 Kč
SMLJ-33-323/2020 Smlouva o dílo-těžba dříví,ochrana lesa proti zvěři na UP Špindl. Mlýn,Lú 7 Zdeněk Bartoň 21. 05. 2020 29. 06. 2020 35 240 Kč
SMLJ-35-334/2020 Smlouva o dílo na ÚP Pec pod Sněžkou: 111 těžba dříví - 50000, 028 ochrana lesa ostatní - 80000. Bednařík Jan Mgr. 21. 05. 2020 30. 10. 2020 130 000 Kč
SMLDEU-38-22/2020 O dílo,POPFK 1005 Monitoring stavu předmětů ochrany Ptačí oblasti Krkonoše a dalších předmětů ochrany KRNAP zvláště chráněných v kategorii kriticky ohrožený - chřástal Fišera Jaroslav 20. 05. 2020 31. 12. 2023 54 000 Kč
OBJ-24-306/2020 Objednávka na opravu propadlé kanalizace a septiku na objektu Velká Úpa 25 (ubytovna) - havárie. Zapadlo Petr Ing. 20. 05. 2020 16. 06. 2020 15 367 Kč
OBJ-10-307/2020 Objednáváme regionální produkty. Sýry, mléčné výrobky. JONA DRINKS s.r.o. 20. 05. 2020 28. 05. 2020 1 003 Kč
OBJ-24-308/2020 Objednávka na autorský dozor na akci LC Třídomí - Mísečky. Ježek Jiří, Ing. 20. 05. 2020 30. 11. 2020 15 000 Kč
Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  436  >  


Skrýt nabídku