Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 8     <  1  ...  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  ...  544  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJ-10-1229/2021 Objednáváme školení: Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2021 dne 15.11.2021 Aliaves and Co., a.s 02. 11. 2021 30. 11. 2021 2 620 Kč
OBJ-43-1230/2021 Objednáváme jmenovky, loga, polepy, atd.. dle specifikace na druhé straně objednávky PAPEPITO, s.r.o. 02. 11. 2021 05. 11. 2021 12 540 Kč
OBJ-10-1231/2021 Reevaluace certifikátu Transboundary Park EUROPARC Federation 02. 11. 2021 12. 11. 2021 1 000 EUR
SMLJ-35-1564/2021 Smlouva o dílo na ÚP Pec pod Sněžkou: 123 - výroba na OM - 180000. SLALES, s. r. o. 02. 11. 2021 30. 11. 2021 180 000 Kč
SMLJ-33-1572/2021 Smlouva o dílo - ostatní pomocné práce na Lú 2 Zdeněk Bartoň 02. 11. 2021 08. 12. 2021 42 960 Kč
SMLJ-33-1573/2021 Smlouva o dílo - ostatní pomocné práce na Lú 2 Zdeněk Bartoň 02. 11. 2021 24. 11. 2021 48 330 Kč
SMLDEU-24-111/2020 Smlouva o dílo VZ č. 43/2020 LC U vodojemu Farma BORVILL s.r.o. 01. 11. 2021 30. 11. 2020 2 159 489 kč
OBJ-24-1226/2021 Objednávka na opravu podlahy po havárii kanalizace v č.p. 247 ve Špindlerově Mlýně. Maloch Vlastimil 01. 11. 2021 30. 11. 2021 31 460 Kč
OBJ-24-1227/2021 Objednávka na opravu LC Konfiskáty poškozené při odvozu dřeva dle předložené cenové nabídky. Maloch Vlastimil 01. 11. 2021 15. 12. 2021 101 039 Kč
SMLJ-30-1557/2021 Údržba zařízení pro usměrňování návštěvnosti Karkusz Robert Ing. 01. 11. 2021 30. 11. 2021 35 000 Kč
OBJ-43-1238/2021 Oprava polepů na ZOObusu a Bodlince, viz specifikace objednávky PAPEPITO, s.r.o. 01. 11. 2021 12. 11. 2021 13 934 Kč
OBJ-35-1254/2021 Objednáváme opravu štípačky dřeva. Štěpánský Petr 01. 11. 2021 30. 11. 2021 12 000 Kč
OBJ-33-1285/2021 Objednáváme kurz na motorovou pilu pro zaměstnance Luboše Jindřiška Ing.Václav Fojt 01. 11. 2021 30. 11. 2021 7 700 Kč
OBJ-41-1326/2021 Objednáváme lektorskou práci na přípravě a provedení dvoudenní vzdělávací akce s názvem „Rétorika v tundře“ ve dnech 2. a 3. 11. 2021 ve Vrchlabí. Hak Martin 01. 11. 2021 10. 12. 2021 28 900 Kč
SMLJ-33-1559/2021 Smlouva o dílo - ostatní pomocné práce na Lú 5 Čejp Antonín 30. 10. 2021 04. 12. 2021 17 900 Kč
SMLJ-33-1560/2021 Smlouva o dílo ostatní pomocné práce na Lú 5 Kadavý Jiří 30. 10. 2021 04. 12. 2021 17 900 Kč
SMLJ-33-1566/2021 Smlouva o dílo - ostatní pomocné práce na Lú 5 Vendula Klabanová 30. 10. 2021 04. 12. 2021 19 690 Kč
SMLDEU-24-142/2020 Smlouva o dílo na zhotovení PD "Odstranění migrační bariéry na Františkově potoce". Dodatek 2 (posunutí termínu). VDG Projektování s.r.o. 29. 10. 2021 31. 05. 2022 84 000 Kč
SMLDEU-38-90/2021 SOD na převoz hmot a úpravu terénu na lokality Braunovy Louky, Richterovy Boudy a Niklův Vrch. Dle ceny stanovené v Rámcové dohodě SMLDEU-38-27/2020. Bednář Miroslav 29. 10. 2021 30. 11. 2021 80 281 Kč
OBJ-24-1218/2021 Objednávka na výměnu oken v objektu Žacléř 103 (byt). Olša Jaroslav-Truhlářství 29. 10. 2021 31. 12. 2021 118 414 Kč
OBJ-38-1219/2021 Akce PPK 104/3/2021 Eliščino údolí - Objednáváme provedení následující činnosti: Pastva hospodářských zvířat - pastva skotu. Číslo akce: PPK104/3/2021 Eliščino údolí, PP 7. Termín: do 10.11.2021 Umístění: p.p.č. 65, k.ú. Malá Úpa - viz mapová příloha Popis: V termínu uvedeném v této objednávce bude na vyznačených plochách provedena pastva skotu o celkové výměře 1,01 ha. Pastva bude organizována pod pravidelným dozorem, pomocí elektrických ohradníků (jejich umístění bude měněno podle aktualního stavu porostu). Zhotovitel zajistí stádo všemi možnými prostředky proti úniku zvířat. Zhotovitel nese odpovědnost za škody vzniklé mimo areál pastvy únikem zvířat. K organizaci pastvy je možné využít práce vycvičeného pasteveckého psa, pokud nebude orožovat obyvatele či návštěvníky národního parku. Travní porost musí být řádně spasen dle posouzení odborného garanta. Během pastvy nesmí dojít ke znečištění povrchových vod, a to zejména těch, které slouží jako zdroj vody. Minimální vzdálenost ohradníku od povrchové vodoteče se stanovuje na dva metry. Toto ochranné pásmo vod bude ponecháno jako refugium pro bezobratlé živočichy. Všechny činnosti budou provedeny šetrně. Při vzniku jakéhokoliv poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude náprava konzultována s odpovědnou osobou objednatele a poté na náklady zhotovitele provedena. Mlejnek David 29. 10. 2021 30. 11. 2021 29 820 Kč
OBJ-24-1220/2021 Objednávka na opravu havárie opěrné zdi a mostku na chodníku Pec p. Sn. - Růžohorky. Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o. 29. 10. 2021 15. 11. 2021 30 858 Kč
OBJ-24-1221/2021 Objednávka na opravu komína na lovecké chatě Černá hora. Menčík Oldřich 29. 10. 2021 10. 11. 2021 8 143 Kč
OBJ-24-1222/2021 Objednávka na provedení inspekční prohlídky výtahu v budově č.p. 3 ve Vrchlabí dle předložené cenové nabídky. MSV Liberec, s.r.o. 29. 10. 2021 31. 12. 2021 4 050 Kč
OBJ-24-1223/2021 Objednávka na opravu plotu u obj. Žacléř č.p. 103 (byt). Scibior Jósef 29. 10. 2021 10. 11. 2021 2 000 Kč
Stránka 8     <  1  ...  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  ...  544  >  


Skrýt nabídku