Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 6     <  1  ...  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  ...  419  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJ-41-48/2020 Objednáváme polopenzi pro max. 50 osob v termínu 15. - 17. 5. 2020 - snídaně bufetové (2x SO a NE) - večeře, polévka + hlavní chod (2x PÁ a SO) Cena: snídaně 80,- Kč / os vč. DPH večeře 120,- Kč / os Hrádek Pub s. r. o. 15. 01. 2020 31. 05. 2020 17 391 Kč
OBJ-38-49/2020 Objednáváme periodické vyšetření vzorků trusu ježků ze záchranné stanice. Státní veterinární ústav Praha 15. 01. 2020 30. 04. 2021 30 000 Kč
OBJ-73-52/2020 Oprava hřebíkovačky Berner B-COMBI-J/ES40 Berner spol.s.r.o. 15. 01. 2020 14. 02. 2020 2 388 Kč
OBJDEU-43-6/2020 Objednáváme dřevěné puzzle pro ZŠ - 1000 ks V rámci projektu: Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008178 Frnda Marek 14. 01. 2020 31. 01. 2020 90 000 Kč
OBJDEU-43-7/2020 Objednáváme omalovánky pro MŠ - 10 000 ks V rámci projektu: Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008178 Frnda Marek 14. 01. 2020 31. 01. 2020 120 000 Kč
OBJ-24-40/2020 Objednávka na ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele. Čtení norem a tisk o celkovém počtu do 50 stran, poplatek za 6 měsíců. Česká agentura pro standardizaci 14. 01. 2020 15. 01. 2020 1 500 Kč
OBJ-24-41/2020 Objednávka na zpracování aktualizace rozpočtu na akci "Přístřešek pro hospodářskou techniku u čp. 145, Pec pod Sněžkou." Ing. Lenka Kasperová 14. 01. 2020 28. 02. 2020 5 500 Kč
OBJ-24-42/2020 Objednávka na provizorní přepojení EPS Siemens 330 v budově KM ve Vrchlabí dle předložené cenové nabíky. Do požadovaného termínu 27.1. není možné od firmy Metrostav zajistit zřízení samostatného napájecího síťového vývodu 230 V. Bude nutné zřídit provizorní připojení. SEOS CZ s.r.o. 14. 01. 2020 31. 01. 2020 16 704 Kč
OBJ-78-43/2020 Objednáváme školení pracovníků spisovny e-spis - pokročilý - dne 24.1.2020 v Praze pro jednu osobu - Věra Baloušová. Způsob platby fakturou. Novit s.r.o. 14. 01. 2020 24. 01. 2020 2 500 Kč
SMLJ-36-16/2020 Smlouva o dílo na ÚP36 Horní Maršov : Těžba dřeva kůrovcová,nahodilá, Asanace kůrovcové hmoty, OPČ - zpřístup.+ dočišť.porostů, OPČ - asanace pracovišť, OPČ - čištění vodních toků, Miroslav Kučera 13. 01. 2020 30. 11. 2020 190 000 Kč
OBJ-22-35/2020 objednávka oceňování lesních porostů Objednáváme na rok 2019 zpracování znaleckých posudků na ocenění lesních pozemků. Hoferka Miloš ing. 13. 01. 2020 31. 12. 2020 49 000 Kč
OBJ-22-36/2020 objednávka posypu chodníků v zámeckém parku a klášterní zahradě (viz zákres) - posyp provádět v případě, kdy budou upravovány navazující chodníky v zámeckém parku Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace 13. 01. 2020 30. 03. 2020 15 000 Kč
OBJ-48-37/2020 Na rok 2020 u Vás objednáváme jazykovou úpravu textů pro potřeby Redakce. Stejskalová Ivana 13. 01. 2020 31. 12. 2020 40 000 Kč
OBJ-48-38/2020 Objednáváme u Vás Nátisky časopisu Krkonoše - Jizerské hory 2020 Erben Leoš,ing. 13. 01. 2020 31. 12. 2020 30 000 Kč
SMLJ-33-25/2020 Smlouva o dílo-těžba dříví na UP Špindlerův Mlýn,ostatní pomocné práce v pěst. činnosti Holubec Dušan 13. 01. 2020 11. 07. 2020 70 000 Kč
SMLJ-33-26/2020 Smlouva o dílo-těžba dříví na UP Špindlerův Mlýn,ostatní práce v pěstební činnosti 13. 01. 2020 11. 07. 2020 104 000 Kč
SMLJ-33-27/2020 Smlouva o dílo-těžba a přibližování na UP Špindlerův Mlýn,ostatní pomocné práce v pěstební činnosti Petr Kracík 13. 01. 2020 11. 07. 2020 119 000 Kč
OBJ-10-73/2020 Členství v EUROPARC Federation pro rok 2020 (schváleno na PV č. 3/2020, 5/3-20) EUOPARC Federation 13. 01. 2020 31. 12. 2020 660 EUR
SMLDEU-24-267/2019 Smlouva o dílo, asanace LC na území KRNAP - část č. 1 LC Holmanka II. VOLTOLINA CZ, v. o. s. 10. 01. 2020 15. 10. 2020 730 569 Kč
SMLDEU-24-268/2019 Smlouva o dílo, asanace LC na území KRNAP - část č. 3 LC Ke Kouli. VOLTOLINA CZ, v. o. s. 10. 01. 2020 15. 10. 2020 71 792 Kč
OBJ-51-31/2020 Poštovní a reprografické služby za rok 2019 Vědecká knihovna v Olomouci 10. 01. 2020 20. 01. 2020 76 Kč
SMLJ-36-12/2020 Smlouva o dílo na ÚP36 Horní Maršov : Těžba dřeva kůrovcová,nahodilá, Přibližování dřeva, OPČ - zpřístup.+ dočišť.porostů, OPČ - asanace pracovišť, OPČ - čištění vodních toků, Pohl Petr 10. 01. 2020 30. 11. 2020 165 000 Kč
SMLJ-36-13/2020 Smlouva o dílo na ÚP36 Horní Maršov : Těžba dřeva kůrovcová,nahodilá, Asanace kůrovcové hmoty, OPČ - zpřístup.+ dočišť.porostů, OPČ - asanace pracovišť, OPČ - čištění vodních toků, Rucker Ota 10. 01. 2020 30. 11. 2020 80 000 Kč
SMLJ-36-14/2020 Smlouva o dílo na ÚP36 Horní Maršov : Přiližování dřeva Grundmann Roland 10. 01. 2020 31. 12. 2020 198 000 Kč
SMLJ-36-15/2020 Smlouva o dílo na ÚP36 Horní Maršov : Těžba dřeva kůrovcová,nahodílá Jan Havrda 10. 01. 2020 31. 12. 2020 198 000 Kč
Stránka 6     <  1  ...  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  ...  419  >  


Skrýt nabídku