Přeskočit na obsah

Otevřená data

Smlouva - evidenční číslo: OBJ-24-40/2022

Informace o smlouvě
Předmět: Objednávka na zpracování PD na stavbu "Zkapacitnění ČOV pro objekt č.p.502 Stavidlový vrch ve Vrchlabí" vč. zajištění příslušných povolení.
Typ smlouvy: SMLJ
Termín uzavření smlouvy: 14. 01. 2022
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 22 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Vodohospodářské služby RT
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Lánov 61
Lánov
54341


Skrýt nabídku