Přeskočit na obsah

Otevřená data

Smlouva - evidenční číslo: SMLDEU-38-65/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Rámcová dohoda - Frézování pařezů, uzavřená se 3 zhotoviteli: SAMMIS s. r. o., IČ 05472806, se sídlem generála Svobody 339, 533 51 Pardubice - Rosice; Ing. Zbyněk Kincl, IČ 74822128, bytem Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí, dodatek č. 2
Typ smlouvy: SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy: 24. 03. 2021
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 100 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Onderčanin Jan
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nová 378
Stará Paka
50791


Skrýt nabídku