Přeskočit na obsah

Otevřená data

Smlouva - evidenční číslo: SMLJ-38-843/2015

Informace o smlouvě
Předmět: Příkazní, POPFK 115V16200-1152 Inventarizační průzkum na území KRNAP II - dokončení, digitalizace vybraných dat získaných v letech 1992 – 2006 a technické úpravy, administrace a systematizace dat z let 2006 – 2014, což představuje:1. Digitalizace lokalit (polygonů) s revidovaným umístěním do příslušné vrstvy GIS. 2. Provádění oprav dle instrukcí v GIS či databázi již zpracovaných kvadrantů. 3. Naskenování celého souboru map (OFM, SMO, průsvitka, OFM+ průsvitka, případně další mapové materiály zpracované mapovatelem) zpracovávaných kvadrantů do formátu .pdf v dostatečném rozlišení a uložení tohoto souboru do složky (případně vytvoření potřebné složky dle systému) na disku K a propojení na databázi. 4. Zpracování souborů fotodokumentace z jednotlivých fotografií včetně popisů a jejich připojení k souboru průvodní zprávy. 5. Jiný způsob zpracování fotodokumentace (skenování, spojení stávajících souborů apod.), její připojení k souboru průvodní zprávy; uložení konečného dokumentu průvodní zprávy v .pdf do příslušné složky na disku K a propojení na databázi. 6. Související pomocné administrativní a technické práce (kopírování, evidence, zakládání a archivace složek apod.) dle potřeby.
Typ smlouvy: VZ - veřejn. zakázka
Termín uzavření smlouvy: 21. 08. 2015
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2015
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 34 700 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Kocián Pavel
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Dobrovského 597
Vrchlabí
54301

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201504405 Kocián Pavel 08. 12. 2015 9 700 Kč
201503844 POPFK-Inventariz.průzkum na území KRNAP II Kocián Pavel 12. 11. 2015 9 000 Kč
201503081 Kocián Pavel 08. 10. 2015 9 000 Kč
201502645 POPFK-Inventariz.průzkum na území KRNAP Kocián Pavel 10. 09. 2015 7 000 Kč
Stránka 1     1  


Skrýt nabídku